• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Metsätalousyrittäjyyden osaamisala

Metsätalousyrittäjyyden osaamisala

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- tuntee metsätalouden toimintaympäristön sekä metsätalouden mahdollisuudet
- osaa hyödyntää metsäsuunnitelmaa, kerätä metsäsuunnitelmatietoja ja suunnitella metsätilan taloutta
- tuntee metsänhoidon ja puunkorjuun ekologiset, taloudelliset ja puuntuotannolliset perusteet
- osaa tehdä tai teettää tavallisimmat metsänhoito- ja puunkorjuutyöt
- osaa tehdä puukaupan ja mitata puutavaran
- osaa valitsemiensa osien tiedot ja taidot
Metsäluonnonhoidon valinnut:
- tuntee metsäympäristön- ja luonnonhoidon perusteet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan
Metsätilan arvioinnin ja kaupan valinnut:
- tuntee metsäkiinteistön arvon määräytymisen perusteet ja hallitsee kaupanteon
Metsänparannustyö-osan valinnut:
- osaa tehdä metsänhoidollisesti ja taloudellisesti perustellun metsänparannussuunnitelman.
Metsäpalvelujen tuottaminen -osan valinnut:
- pystyy tarjoamaan erilaisia metsäpalveluja yrittäjänä ja työntekijänä
Metsien monikäytön valinnut:
- osaa tunnistaa ja käsitellä keruutuotteita tai hän hallitsee riistanhoidon perusteet tai tuntee erikoispuiden kasvatuksen ja markkinoinnin perusteet
Energiapuun korjuun ja hyödyntämisen valinnut:
- osaa tehdä tai teettää energiapuun korjuun
Puutavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen valinnut:
- osaa valmistaa hirsirakenteita ja -kalusteita tai hän hallitsee sahatavaratuotannon tai sahatavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen

Tutkinnon suorittanut voi toimia metsätalousyrittäjänä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
26.10.17
Costs: 

458

Provider Information

Provider Name: 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut
Provider Contact Info: 

Pyynikintie 2, 33230, TAMPERE
tredu.haku@tampere.fi
PL 217, 33101, TAMPERE
03 56 5611

Course Locations

Reference Data

Course address:

Pyynikintie 2, 33230, TAMPERE