• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

Course Information

Metsätalousinsinöörin opinnoissa opiskelet kestävää metsätaloutta: opit turvaamaan teollisuuden puunsaannin kestävällä tavalla, perehdyt uusiutuvan energian nopeasti kehittyvään toimintaympäristöön ja opit työskentelemään taloudellisesti kannattavalla tavalla metsäliiketoiminnan tehtävissä.  Metsien käytön suunnittelun, metsänhoidon ja metsäluonnon tuntemuksen opinnot ovat myös olennainen osa metsätalousinsinöörin opintojasi.

Metsätalouden opintojen ensimmäisen lukuvuoden teemana on metsätalouden tuntija. Tutustut monipuolisesti metsätalouden eri toimintoihin ja opit käytännön taitoja. Toisen vuoden teema on metsätalouden toimija. Laajennat metsätalouden osaamistasi ja opit soveltamaan tietojasi käytäntöön. Kolmannen vuoden teema on metsäbiotalouden osaaja. Syvennät tietojasi ja taitojasi ja opit hallitsemaan metsäbiotalouden kokonaisuutta. Neljännen vuoden teema on metsäalan ammattilainen. Hankit täydentävää osaamista ja osoitat omaksuneesi kehittävän työskentelytavan.

Opiskelet metsätalousinsinöörin ammattiisi alusta alkaen yhteistyössä työelämän kanssa. Joensuu Euroopan metsäpääkaupunkina tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet verkostoitua jo opintojesi aikana. Alueella toimii suuria kansainvälisiä metsäteollisuusyrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, metsätalouden kehittämisyksiköitä ja julkishallinnon organisaatioita, bioenergia-, metsäteknologia- ja paikkatietoyrityksiä sekä lukuisia metsäpalveluyrityksiä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Start Date: 
21.08.17
Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Karelia University of Applied Sciences, Joensuu
Provider Contact Info: 

+358503611871
Karelia University of Applied Sciences, Joensuu
hakijapalvelut@karelia.fi
admissions@karelia.fi
Tikkarinne 9
80200 Joensuu
Finland
+358 50 441 2229
Tikkarinne 9, 80200, JOENSUU

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Metsätalousinsinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Metsätalousinsinöörinä toimit uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan tehtävissä. Osaat suunnitella metsien kestävää käyttöä sekä ohjata ja toteuttaa metsä- ja energiateollisuuden puuraaka-ainehuoltoa.  Neuvot metsänomistajia metsiensä käytössä. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot työskentellessäsi asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osaamistasi on:

  • Puunhankintaosaaminen
  • Uusiutuvan energian osaaminen
  • Metsäbiotalouden liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
  • Metsien käytön suunnitteluosaaminen
  • Metsänhoito-osaaminen
  • Metsäluonto-osaaminen

Opetussuunnitelma

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tikkarinne 9, 80200, JOENSUU