• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Metsäpalveluyrittäjyyden osaamisala

Metsäpalveluyrittäjyyden osaamisala

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- tuntee metsätalouden toimintaympäristön sekä metsätalouden mahdollisuudet
- osaa hyödyntää metsäsuunnitelmaa, kerätä metsäsuunnitelmatietoja ja suunnitella metsätilan taloutta
- tuntee metsänhoidon ja puunkorjuun ekologiset, taloudelliset ja puuntuotannolliset perusteet
- osaa tehdä tai teettää tavallisimmat metsänhoito- ja puunkorjuutyöt
- osaa tehdä puukaupan ja mitata puutavaran
- osaa valitsemiensa osien tiedot ja taidot
Metsäluonnonhoidon valinnut:
- tuntee metsäympäristön- ja luonnonhoidon perusteet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan
Metsätilan arvioinnin ja kaupan valinnut:
- tuntee metsäkiinteistön arvon määräytymisen perusteet ja hallitsee kaupanteon
Metsänparannustyö-osan valinnut:
- osaa tehdä metsänhoidollisesti ja taloudellisesti perustellun metsänparannussuunnitelman.
Metsäpalvelujen tuottaminen -osan valinnut:
- pystyy tarjoamaan erilaisia metsäpalveluja yrittäjänä ja työntekijänä
Metsien monikäytön valinnut:
- osaa tunnistaa ja käsitellä keruutuotteita tai hän hallitsee riistanhoidon perusteet tai tuntee erikoispuiden kasvatuksen ja markkinoinnin perusteet
Energiapuun korjuun ja hyödyntämisen valinnut:
- osaa tehdä tai teettää energiapuun korjuun
Puutavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen valinnut:
- osaa valmistaa hirsirakenteita ja -kalusteita tai hän hallitsee sahatavaratuotannon tai sahatavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen

Tutkinnon suorittanut voi toimia metsätalousyrittäjänä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
10.03.17
Costs: 

58,00

Provider Information

Provider Name: 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, luonnonvara- ja ympäristöala
Provider Contact Info: 

015 500 6000
015 5250 272
PL 12, 57201, SAVONLINNA
Pohjolankatu 4, 57200, SAVONLINNA

Course Locations

Reference Data

Course address:

Pohjolankatu 4, 57200, SAVONLINNA