• EQF Home Page Icon

Qualification: Metal processing machine-tool operator

Metal processing machine-tool operator

Qualification Information

Metalo apdirbimo staklininko kvalifikacija reikalinga metalo apdirbimo staklininko profesijai. Metalo apdirbimo staklininko veiklos objektas - kompleksiškas įvairių metalo apdirbimo pjovimu operacijų atlikimas įvairiomis staklėmis. Metalo apdirbimo staklininko veiklos uždaviniai: metalo apdirbimo staklininko darbo vietos paruošimas, įrankių, įrengimų ir medžiagų parinkimas; ruošinių staklėse tvirtinimas, peilių parinkimas, detalės pagal brėžinyje nurodytus matmenis ir techninius reikalavimus pagaminimas tekinimo staklėmis; ruošinių staklėse tvirtinimas, frezų parinkimas, detalės pagal brėžinyje nurodytus matmenis ir techninius reikalavimus pagaminimas frezavimo staklėmis; šlifavimo, gręžimo, drožimo ir pjovimo operacijų atlikimas.
Metalo apdirbimo staklininkas veiklas atlieka savarankiškai, seka procedūrų ir rezultatų kokybę. Metalo apdirbimo staklininkas pasirenka atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir įvertina savo darbų kokybę, pritaiko įvairius žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius. Vertina atliekamų darbų eiliškumą. Vadovaujasi technine dokumentacija, bendradarbiauja su aukštesnės kvalifikacijos asmenimis.
Metalo apdirbimo staklininkui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atidumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, naudojimasis informacinėmis technologijomis.
Metalo apdirbimo staklininkui svarbi gera psichinė ir fizinė sveikata (gebėjimas prisitaikyti prie nepalankių aplinkos sąlygų, gera judesių koordinacija, greita reakcija, ištvermė). Asmenys, įgiję metalo apdirbimo staklininko kvalifikaciją, galės dirbti inžinerinės apdirbamosios pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, statybos, mašinų gamybos, energetikos, žemės ūkio, aptarnavimo bei kitų ūkio sektorių įmonėse, užsiimti individualia veikla. Metalo apdirbimo staklininko kvalifikaciją galima įgyti mokantis profesinio mokymo įstaigose, darbo vietose, įgyjant kompetencijas formalių ar neformalių mokymų metu.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Kaunas Technical Vocational Education Centre - Siauliai Vocational Education and Training Centre - Marijampole Vocational Education and Training Centre - Visaginas Technology and Business Vocational Education and Training Centre - Vilnius Technology and Buisiness Vocational Training Centre - Alytus Vocational Education Centre - Vilnius Jeruzale Labour Market Training Centre, Public Institution - Taurage Vocational Training Centre - Siauliai Labour Market Training Centre, Public Institution - Public Institution Vocational Training Centre in Panevezys

NQF Level: 
3