• EQF Home Page Icon

Qualification: mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök

mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök

Qualification Information

A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök
   * képes a folyamatos erdőborítás szerinti erdőgazdálkodás irányítására;
   * a megszerzett ismeretek birtokában képes az átalakító és szálaló üzemmódú erdőállományok erdőtervezési, erdőművelés és erdőhasználati munkáinak tervezésére és kivitelezésére;
   * megismeri az erdőgazdálkodás jogi, munkavédelmi és természetvédelmi kapcsolatait;
   * megismeri az erdőállományok új kórokozóit és kártevőit, valamint az ellenük való védekezés lehetőségeit;
   * elsajátítja az erdőgazdálkodásban alkalmazott térinformatikai, műszaki ismereteket;
   * elsajátítja az ültetvényes faanyagtermesztés mint a megújítható energiaforrások egyik fajtájának korszerű, új ismereteit.

Személyes adottságok, készségek:
   * felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;
   * gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerezőkészség, rugalmasság;
   * kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A végzett hallgató a mester szintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnöki szakképzettség birtokában
   * alkalmas az erdőművelés és erdőhasználat ágazati összekapcsolására;
   * alkalmas a folyamatos erdőborítás munkálatainak tervezésére, kivitelezésére és ellenőrzésére;
   * képes az ültetvényes faanyagtermesztés mint alternatív energiaforrás tervezésére.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Soproni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education