• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

Course Information

Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Työharjoittelut kauppalaivoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä väylillä.

Oppimisympäristöinä hyödynnetään:

  • modernia simulaattorikeskusta
  • koulualus Katarinaa sekä
  • erilaisia yhteistyöprojekteja.

Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon. Support-, Operational-, ja Management- tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä ja Management-taso sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.

Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat vahtimiehen pätevyyden harjoitteluineen. Vahtiperämiehen tutkintoon liittyvät opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput opinnoista seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Kielitaito on kaiken a ja o

Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- sekä kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merikapteenin hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen.

Koulutukseen hyväksyttävän on osoitettava todistus terveydentilastaan.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4,5 vuotta

Credits: 

270 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus
Provider Contact Info: 

05 230 2433
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus
hakijapalvelut@xamk.fi
admissions@xamk.fi
044 702 8891
Pääskysentie 1, 48220, KOTKA
Paraatikenttä 7
PO. Box 111, 45101 Kouvola, Finland
044 702 8888

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Merikapteeni (AMK)
Qualification awarded description:

Kapteeniksi kansainvälisille väylille

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle osaavassa ja taitavassa laivayhteisössä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) tunnetaan säiliöalustoimintojen, meriympäristösuojelun sekä alusten käyttötekniikan asiantuntijana. Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun ja kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko valtakuntaa palveleva yksikkö.

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamisesta sekä käsittely- ja hallintamenetelmistä, joiden perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta. Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka sekä kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet.

Kieli- ja navigaatiotaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen ulkomaan sekä kansainvälinen kanssakäyminen satamissa ovat alan arkipäivää. Hyvää kielitaitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja tiedonkulun hoitaminen. Osa ammattiopinnoista toteutetaan englanninkielisenä.

Katso video ja lue lisää Xamkin merikapteenin koulutuksesta

www.xamk.fi

Course Locations

Reference Data

Course address:

Pääskysentie 1, 48220, KOTKA