• EQF Home Page Icon

Qualification: menedzser szakállatorvos

menedzser szakállatorvos

Qualification Information

A képzés célja:

Az állatorvosok gyógyító és megelőző tevékenysége mellett a gazdasági funkciók is mindinkább a figyelem és érdeklődés központjába kerültek. A már régebben és frissen végzett állatorvosok egyre nagyobb része olyan munkakörben dolgozik – mint vállalkozó vagy alkalmazott – ahol a menedzsment ismeretek fokozott hangsúlyt kapnak. Az állatorvos-menedzserképzés hozzájárul a gazdasági szempontok szélesebb körű figyelembevételéhez az állat-egészségügyi döntés-előkészítés, végrehajtás és ellenőrzés során. Mindez egyben kiindulópontját képezi az állat-egészségügyi szaktanácsadási munka fejlesztésének és szélesebb körű elterjesztésének, így lehetőséget ad a jelenlegi állatorvosi tevékenység hatókörének kiterjesztésére is.

 

Általános kompetenciák:

állatorvosi praxismenedzselés;

szakmai prezentáció, üzleti terv készítése;

szakirodalom-kutatás;

informatikai ismeretek (Excel, PowerPoint);

üzletvitel.

 

Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

általános közgazdasági;

vállalatgazdaságtani;

üzleti, vállalkozói;

praxismenedzselési;

üzletviteli és nyilvántartási,

pénzügyi;

könyvviteli és adózási;

jogi;

marketing,

kommunikációs;

kereskedelmi;

szaktanácsadási,

önismeretei, önmenedzselési;

viselkedési, illemtani;

etikai.

 

Személyes adottságok és készségek:

problémafelismerő és -megoldó képesség;

szintetizáló készség;

kommunikációs készségek;

vezetői képesség

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:

 

Az általános gazdasági és üzletviteli ismeretek mellett igen nagy az igény a mindennapi állatorvosi gyakorlatban (pl. állatorvosi rendelő, haszonállattartó telep, állategészségügyi szaktanácsadó, állatgyógyszer-forgalmazó cég) alkalmazható modern üzleti, praxismenedzselési, marketing és szolgáltatási ismeretekre, valamint a megfelelő kommunikációra és konfliktuskezelésre. A képzést elvégző állatorvosok azokat az üzleti és praxismenedzselési ismereteket sajátítják el gyakorlati példákon keresztül, amelyekre menedzserként a mindennapi munkájuk során szükségük van.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Állatorvostudományi Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education