Menedžment kakovosti (Quality Management)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Po zaključku druge stopnje študija bodo študentje usposobljeni za samostojno vodenje organizacijskih enot, ki jim je poverjena skrb za razvoj, vzpostavitev in nenehno izboljševanje sistemov kakovosti in s tem animiranje organizacijskega razvoja do vrhunske kakovosti oziroma odličnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi z opravljanjem predmetov Temelji organizacije (6 KT) in Teorija organizacije (6 KT).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) z ustreznih strokovnih področij.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) z ustreznih strokovnih področij.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi z opravljanjem predmetov Temelji organizacije (6 KT) in Teorija organizacije (6 KT).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi z opravljanjem predmetov Temelji organizacije (6 KT) in Teorija organizacije (6 KT).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodiplomskega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Neposredno v 2. letnik programa se lahko vpišejo kandidati s končanim študijskim programom za pridobitev univerzitetne izobrazbe (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), pridobljeno v štiriletnih programih s sorodnih strokovnih področij (upravne in poslovne vede). Tem se skladno z 49. členom Zakona o visokem šolstvu prizna 60 KT. Kandidati, ki se vpišejo neposredno v drugi letnik, morajo opraviti naslednje študijske obveznosti:
en predmet iz skupine A (obvezni fakultetni teoretični in metodološki predmeti) – 8 KT, tri predmete iz skupine B (izbirni modulski predmeti) – 17 KT, en predmet iz skupine C (izbirni predmeti) – 5 KT, magistrsko delo – 30 KT.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (Faculty of Organisation Studies Novo mesto)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fos.unm.si
Spletni naslov: www.fos.unm.si
Telefon: (+386) 059 074 164

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister menedžmenta kakovosti - magistrica menedžmenta kakovosti
Other Qualification Awarded Term:

mag. menedž. kak.

Awarding body:

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica talcev 003, Novo mesto

Course location information:

Slovenija