• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mejerist

Mejerist

Course Information

En vigtig del af arbejdet går ud på at holde en god hygiejne og kontrollere kvaliteten af produkterne løbende. Som mejerist lærer du også at lave is.Mejerister arbejder ofte på store mejerier, men de kan også finde beskæftigelse i virksomheder, der fremstiller medicin.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de forskellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe.

NQF Level: 
4
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 9.900 kr. om måneden, slutlønnen ca. 13.000 kr.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Kold College (Kold College)
Provider Contact Info: 

Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Course Locations

Reference Data

Course address:

Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Course location information:

DK03