• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mehatronik operater

Mehatronik operater

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji;
upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih ter mehanskih veličin in parametrov;
kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega procesa in okovanje s krmilnikom stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno izhodnimi krmilnimi elementi;
ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in njihove funkcije v stroju;
spremljanje in evidentiranje zahtevanih merilnih parametrov stroja ali linije, prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja;
pripravljanje stroja v stanje za zagon, odkrivanje in lokaliziranje napak na stroju, popravljanje poškodb stroja in zamenjevanje pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli;
spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlaganje materiala v stroj, kontroliranje delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zastojev delovnega procesa, opravljanje osnovnih vzdrževalnih del;
pregledovanje splošnega stanja stroja in energetskih virov, opravljanje enostavnih vzdrževalnih del (čiščenje stroja, mazanje);
uporabljanje računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov ter skrb za urejeno delovno okolje;
uporabo standardov, upoštevanje pravil ter predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja;
izdelava tehniške dokumentacije in tehničnih navodil z uporabo informacijsko - komunikacijskih tehnologij.
V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
1.9.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja tehniška šola Koper
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@sts.si
Spletni naslov: http://www.sts.si
Telefon: (+386) 05 662 52 60

Course Locations

Reference Data

Course address:

Izolska vrata 2 6000, Koper - Capodistria

Course location information:

Slovenija