• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mednarodno poslovanje (International Business)

Mednarodno poslovanje (International Business)

Course Information

Program je namenjen izobraževanju praktično usmerjenih strokovnjakov, ki po dokončanem študiju obvladajo relevantna znanja s področja mednarodnega poslovanja in so sposobni komuniciranja v tujih jezikih. Diplomanti poleg poslovnih in upravnih znanj razvijajo tudi etičnost in odgovoren odnos do sodobnih vprašanj družbe in okolja. Temeljni cilj programa je izobraziti oziroma usposobiti študente za izvajanje strokovnih in vodstvenih nalog v podjetjih, javni upravi in najrazličnejših drugih ustanovah, ki se vključujejo v mednarodno sodelovanje. Študenti v programu pridobijo temeljna poslovna, upravna in okoljevarstvena znanja, praktično uporabno znanje za delo v mednarodnem poslovanju in razvijejo kompetence za samostojno načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje dela ter komuniciranje v tujih jezikih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (International Business School Ljubljana)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ibs.si
Spletni naslov: www.ibs.si
Telefon: (+386) 040/561 896

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomant mednarodnega poslovanja (VS) - diplomantka mednarodnega poslovanja (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. med. posl. (VS)

Awarding body:

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica talcev 003A, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mencingerjeva ulica 007, Ljubljana

Course location information:

Slovenija