• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Medijske komunikacije (Media Communications)

Medijske komunikacije (Media Communications)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Med doktorskim študijem bodo študentje postali izvrstni poznavalci izbranega zelo ozkega področja medijskih komunikacij, kar jim bo omogočalo suverenost pri vrednotenju preteklih in oblikovanju novih spoznanj, metod, pristopov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje s področja medijskih komunikacij. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).
MERILO ZA OMEJITEV: Zaključna ocena študija (20 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena, doseženi pri izbirnem izpitu s področja medijskih komunikacij (80 %). Pri izbirnem izpitu lahko kandidat do 50 % ocene nadomesti z oceno svojega dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.
MERILO ZA OMEJITEV: Dosedanje znanstveno in strokovno delo na področju študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004 in se kandidatu lahko prizna ob vpisu 60 ECTS.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije in se kandidatu ob vpisu lahko prizna 60 ECTS.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: feri@uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.feri.um.si
Telefon: (+386) 02 220 7000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija