• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Medijska produkcija

Medijska produkcija

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa:
usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije,
poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju,
usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
1.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Dodatni pogoj za vpis v program Medijska produkcija je uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
ERUDIO Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@erudio.si
Spletni naslov: http://www.erudio.si
Telefon: (+386) 01 500 86 80

Course Locations

Reference Data

Course address:

Litostrojska cesta 40 1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija