• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mediji in novinarstvo (Media and Journalism)

Mediji in novinarstvo (Media and Journalism)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa je seznaniti študente s strukturo in dinamiko sodobnih medijskih sistemov, jim dati ustrezna interdisciplinarna teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik kot tudi posledic delovanja teh visoko-sofisticiranih sistemov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medijskem prostoru in potrebnih veščin za upravljanje z mediji. Program sega na področja kot so sociologija, novinarstvo, filozofija, kulturologija, politične vede, ekonomija in menedžment, politične vede, komunikologija, evropske študije, informatika, računalništvo, tehnične vede in umetnost. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede), ki je ovrednoten z najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje (6 ECTS), Analiza medijskih vsebin (6 ECTS). Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004, z ustreznih strokovnih področij (družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi Komisija za študijske in študentske zadeve glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 18 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečno ocena dodiplomskega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje z ustreznih strokovnih področij (družboslovne, informacijske, upravne in poslovne vede).

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za medije (Faculty of Media)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fame.si
Spletni naslov: http://www.fame.si/
Telefon: (+386) 01 520 21 60

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister medijske produkcije - magistrica medijske produkcije
Other Qualification Awarded Term:

mag. med. prod.

Awarding body:

Fakulteta za medije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Leskoškova cesta 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija