• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Medicina (Medicine)

Medicina (Medicine)

Course Information

Študij traja 6 let in obsega 360 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog na področju medicine ter mu obenem dati ustrezno osnovo za nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in nadaljevanje študija na doktorski stopnji. Za medicino specifične kompetence: znanje o molekularni osnovi in mehanizmih normalnega in patološkega delovanja človeškega organizma, znanje o normalni in patološki strukturi na ravni celice in človeka, poznavanje osnovnih bioloških, vedenjskih in socialnih dejavnikih zdravja in razvoja bolezni razumevanje mesta in vloge medicine v družbi, veščina sporazumevanja z bolnikom, poznavanje metod obravnavanja javnozdravstvenih problemov, poznavanje osnovnih principov nege bolnika, sposobnost pregledovanja bolnika, poznavanje vloge okolja v nastanku in razvoju bolezni, razumevanje bolezenskih stanj, njihovih znakov in simptomov, poznavanje vloge življenjskega sloga pri nastanku in razvoju bolezni, poznavanje diagnostike bolezni in njihovega zdravljenja, poznavanje preprečevanja bolezni in njeni rehabilitaciji, integriranje znanj in veščin na konkretnem delu ob bolniku v bolnišnici, ambulanti in na domu, znanstvenoraziskovalno delo na področju medicine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 6

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

360 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (Faculty of Medicine)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@mf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.mf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/543 77 02

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor medicine - doktorica medicine
Other Qualification Awarded Term:

dr. med.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vrazov trg 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija