• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Medicīna (rezidentūra) - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Medicīna (rezidentūra) - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Course Information

Studiju programmā ir šādas pamatspecialitātes: anestezioloģija un reanimatoloģija, asinsvadu ķirurģija, dermatoveneroloģija, dzemdniecība un ginekoloģija, ģimenes medicīna, internā medicīna, ķirurģija, krūšu kurvja ķirurģija, kardioloģija, neiroķirurģija, oftalmoloģija, onkoloģija ķīmijterapija, otorinolaringoloģija, patoloģija, pediatrija, diagnostiskā radioloģija, sporta medicīna, terapeitiskā radioloģija, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija; apakšspecialitātes: internā medicīna (endokrinoloģija, ftiziopneimonoloģija, gastroenteroloģija, nefroloģija, reimatoloģija), pediatrija (neonatoloģija); papildspecialitātes: osteopātija, alergoloģija.

Studijas tiek īstenotas gan par valsts budžeta, gan personīgiem līdzekļiem. Specialitāšu sarakstu, kurās ir valsts budžeta finansētas vietas, skatīt šeit.

Studiju ilgums atkarībā no izvēlētās specialitātes ir no diviem līdz sešiem gadiem. Pēc sekmīga rezidentūras beigu pārbaudījuma nokārtošanas tiek piešķirta ārsta speciālista kvalifikācija kādā pamatspecialitātēm, apakšpecialitātēm vai papildspecialitātēm

Ārsts speciālists:

- anestezioloģijā un reanimatoloģijā,
- asinsvadu ķirurģijā,
- dermatoveneroloģijā,
- dzemdniecībā vai ginekoloģijā,
- endokrinoloģijā,
- ftiziopneimonoloģijā,
- gastroenteroloģijā,
- ģimenes medicīnā,
- internā medicīnā,
- ķirurģijā,
- krūšu kurvja ķirurģijā,
- kardioloģijā,
- nefroloģijā,
- neiroķirurģijā,
- neonatoloģijā,
- oftalmoloģijā,
- onkoloģijā - ķīmijterapijā,
- osteopātijā,
- otorinolaringoloģijā,
- patoloģijā,
- pediatrijā,
- diagnostiskā radioloģijā,
- reimatoloģijā,
- sirds ķirurģijā,
- sporta medicīnā,
- terapeitiskā radioloģijā,
- traumatoloģija un ortopēdijā,
- uroloģijā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 - 6 gadi

Access requirements: 

Augstākā medicīniskā izglītība, ārsta grāds. Papildu prasības: pretendējot studijām internās medicīnas un pediatrijas apakšspecialitātē, papildus jāiesniedz atbilstošās pamatspecialitātes sertifikāts; alergoloģijas papildspecialitātē – internista, dermatovenerologa, ģimenes ārsta, pediatra vai pneimonologa sertifikāts; osteopātijas papildspecialitātē – jebkuras pamatspecialitātes sertifikāts.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 3000 EUR gadā. Studiju maksu atsevišķās specialitātēs 2018./2019. gadā lejupielādēt šeit

Credits: 

ECTS 147 - 411

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Ārsts speciālists