• EQF Home Page Icon

Qualification: Medewerker kamerdienst

Medewerker kamerdienst

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 01930)
- Wisselt informatie uit met collega’s, gasten en leidinggevende
- Rapporteert aan de leidinggevende
- Werkt efficiënt samen met collega’s
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema…)
- Meldt problemen, mondeling of schriftelijk, aan de leidinggevende
- Voert het werk uit zoals bepaald door de leidinggevende en aanvaardt controle van het werk.
- Deelt vakkennis
- Vraagt zelf hulp of advies indien nodig
- Toont respect voor elke collega, functie of taak
- Draagt bij tot een aangename sfeer in het team
- Verplaatst zich in de positie van een collega en reageert gepast (hulp bieden, afstand houden, relativeren…)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01931)
- Werkt ergonomisch (past hef- en tiltechnieken toe)
- Werkt economisch
- Werkt conform voorgeschreven procedures en huisregels en vult de nodige documenten in
- Past de veiligheids-, voedselveiligheids- en milieuvoorschriften toe
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
- Verplaatst zich op efficiënte wijze tussen de verschillende werkplekken
- Werkt ordelijk en houdt zich aan de planning
- Werkt zorgvuldig en met oog voor detail
- Organiseert zelfstandig de opgelegde werkvolgorde
- Controleert het eigen werk en voorkomen
- Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
- Past het voorkomen en bedrijfskledij aan conform de taakuitvoering
- Draagt zorg voor materiaal, kledij, goederen…
- Sorteert afval volgens de richtlijnen

● Handelt integer (co 01932)
- Respecteert de privacy van de gast
- Voert de werkzaamheden uit zonder te storen
- Gaat op ethische wijze om met informatie over de gast
- Respecteert, indien aanwezig, de deontologische code van de werkgever en/of gast
- Bespreekt vragen, problemen of conflicten met de juiste personen

● Controleert de inhoud van de huishoudkar of linnenkar, vult deze aan met benodigdheden en houdt deze op orde (G150101 Id1242-c)
- Maakt de inventaris van linnen en producten op
- Leest etiketten en pictogrammen en kiest op basis daarvan de juiste producten en doseringen
- Houdt de voorraad op peil, berekent tekorten en noteert deze op de voorziene documenten
- Meldt tekorten aan de verantwoordelijke
- Controleert en stockeert de binnengekomen bestellingen
- Voorziet materiaal voor de uitvoering van de opdrachten, kiest de juiste materialen (handgereedschap, correcte hygiëne-kleurcodes)
- Vult de linnenkar op een veilige en efficiënte manier

● Verschaft zich op gastvriendelijke wijze toegang tot de kamer (co 01933)
- Waakt over de beschikking van de loper
- Meldt verlies of diefstal van de loper onmiddellijk aan de verantwoordelijke
- Controleert of de deuren van de kamers op de verdieping gesloten zijn
- Gebruikt een lijst met overzicht van vertrekkende en verblijvende gasten
- Waakt over de toegang tot de kamers tijdens de schoonmaak
- Hanteert een correcte omgang met gasten en volgt de voorgeschreven procedure bij het betreden van de kamers
- Kan zich oriënteren bij het verlaten van de kamers en gebruikt de dichtstbijzijnde dienstlift, -trap, -deur

● Maakt het sanitair van de kamer schoon en ontsmet, indien nodig (G150101 Id16128-c)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (dweilen, stofzuigen, afstoffen...)
- Houdt rekening met de hygiëne-kleurcodes
- Stemt de hoeveelheid product af op de vervuiling en het oppervlak
- Gebruikt, indien nodig, desinfecterende producten
- Vult de badproducten en sanitaire middelen aan
- Maakt de vuilnisbakken leeg en reinigt deze
- Houdt rekening met de tijdslimiet per badkamer en de invloed van diverse factoren (vertrekkers, blijvers, bezettingsgraad…)

● Maakt desgevallend toiletten en keukens schoon (K220401 Id16307)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (microvezeldoekjes…)
- Stemt de hoeveelheid product af op het oppervlak en de vervuiling
- Gebruikt apart materieel voor het toilet
- Vult recipiënten en producten aan indien nodig

● Maakt oppervlakken, ruimtes en uitrustingen handmatig schoon (K220401 Id16214-c/23534-c)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (microvezeldoekjes, moppen…)
- Stemt de hoeveelheid product af op het oppervlak en de vervuiling
- Gebruikt het materieel op correcte wijze
- Ruimt de werkplek op

● Vervangt de lakens, maakt het bed op en vervangt de handdoeken (G150101 Id23972-c)
- Houdt bij het vervangen van bed- en badlinnen rekening met de bezetting van de kamers
- Maakt de bedden op en volgt daarbij de bedrijfseigen procedures
- Vervangt de handdoeken
- Sorteert bed- en badlinnen
- Houdt rekening met de tijdslimiet per kamer

● Maakt vloeren, tapijten, meubilair schoon, wast en zeemt ramen (G150101 Id16225-c)
- Hanteert een checklist voor de uitgevoerde activiteiten
- Ruimt de kamer op (vuilnisbakjes leegmaken, stofzuigen….)
- Gebruikt gespecialiseerde materialen, producten en machines voor het reinigen van vloeren, tapijten, ramen….
- Stemt de hoeveelheid product af op de vervuiling en het oppervlak
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (dweilen, stofzuigen, afstoffen…)
- Verplaatst klein meubilair indien nodig
- Verlucht de kamer
- Ruimt desgevallend de roomservice af en brengt deze naar de voorziene ruimte
- Merkt achtergelaten voorwerpen op, inventariseert deze en bezorgt ze aan de verantwoordelijke

● Richt de kamer opnieuw in (G150101 Id6606-c)
- Voorziet de kamer opnieuw van onthaalartikelen, zeep, shampoo, bloemen, snoepjes, informatiebrochures…
- Richt de kamer in volgens de richtlijnen (kamertemperatuur, gordijnen, linnen, verlichting….)
- Reinigt de minibar, controleert, vult opnieuw aan en noteert de verbruikte producten
- Herkent gewoontes van verschillende types van gasten
- Komt tegemoet aan specifieke vragen van gasten
- Sluit ramen en deuren volgens de bedrijfseigen richtlijnen
- Checkt de kamer een laatste maal tot in detail alvorens deze te verlaten

● Stelt technische mankementen, beschadigingen aan meubilair en de kameruitrusting vast en meldt dit (G150101 Id11994-c)
- Controleert de werking van de verschillende voorzieningen en installaties (o.a. airco, TV, radio…)
- Zet toestellen aan of uit en controleert hun werking
- Controleert of alle toestellen aanwezig zijn op de kamer
- Meldt onregelmatigheden (defecte verlichting, waterlekken…) aan de verantwoordelijke
- Legt de werking van de apparaten uit op vraag van de gast

● Onderhoudt de gemeenschappelijke delen en zet deze op orde (G150101 Id7167-c)
- Stemt de hoeveelheid product af op de vervuiling en het oppervlak
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (dweilen, stofzuigen, afstoffen…)
- Maakt vuilnisbakken leeg
- Verzorgt bloemen en planten
- Doet de mise-en-place van de vergaderzalen voor dranken, versnaperingen en andere attributen
- Waakt over het betreden van zalen, burelen en lokalen door onbevoegden
- Ziet erop toe dat het gebruikte materiaal niet hindert en dat de doorgang vrij is in gangen, op de trappen en aan de nooduitgang

● Maakt oppervlakken machinaal schoon (K220401 Id23534-c/23536-c/23537-c/23538-c)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
- Gebruikt de machine conform de gevolgde opleiding
- Reinigt het toestel na gebruik en bergt het correct op
- Respecteert het materieel

● Brengt het vuile linnengoed naar de interne of externe linnendienst of wasserij en controleert de staat van het linnengoed bij de terugkeer (G150101 Id21526-c)
- Sorteert het bed- en badlinnen volgens vastgelegde procedures
- Sorteert en identificeert het persoonlijk wasgoed van de gast volgens de vastgelegde procedures
- Inventariseert het wasgoed op de voorziene documenten en meldt tekorten
- Behandelt de vlekken
- Levert het wasgoed aan de interne dienst of extern bedrijf
- Ontvangt en controleert het gewassen goed en stockeert het stofvrij op de voorziene plaats of kamer
- Stuurt linnen dat niet proper is terug
- Meldt tekorten en schade
- Overhandigt het persoonlijk linnen aan de gast

● Maakt het schoonmaakmaterieel schoon en onderhoudt het (K220401 Id16181-c)
- Leest en begrijpt de technische fiches
- Controleert de staat en de werking van het eigen materieel
- Reinigt het materieel vooraleer het op te bergen
- Stemt de techniek af op het te onderhouden schoonmaakmaterieel
- Vervangt de stofzak van de stofzuiger indien nodig
- Ruimt de bergplaats op

Specifieke Activiteiten

● Voert het was- en droogproces van textiel machinaal uit
- Sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel
- Haalt de ongewenste voorwerpen uit het wasgoed
- Begrijpt codes en symbolen en handelt conform deze voorschriften
- Stemt de hoeveelheid product af op het soort textiel rekening houdend met de aard en graad van vervuiling
- Gebruikt de was- en droogmachines zoals voorgeschreven
- Vult en ledigt een was- en droogmachine op correcte wijze
- Merkt afwijkingen op en meldt ze aan de leidinggevende
- Bergt het textiel op, conform de opdracht

● Strijkt het linnengoed (G150101 Id23161)
- Legt het linnengoed op de daartoe voorziene plaats
- Strijkt volgens de bedrijfseigen procedures
- Helpt bij de was- en strijkservice
- Voert kleine herstellingen uit
- Meldt tekorten en schade

● Maakt de ontbijtruimte klaar (G180301 Id6214-c)
- Maakt de werkruimte bedrijfsklaar volgens de instructies van de leidinggevende
- Heeft aandacht voor de juiste atmosfeer (verlichting, geluid, temperatuur)
- Schikt tafels en stoelen volgens het zaalplan, de bestellingen en de kamerbezetting
- Doet de mise-en-place van het ontbijtbuffet
- Controleert de buffetvoorraad van het dienstmateriaal, zoals bestek, servies

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2