• EQF Home Page Icon

Qualification: Mechatronics Automation Systems Maintenance Technician

Mechatronics Automation Systems Maintenance Technician

Qualification Information

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniku.
Asmuo, įgijęs automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją, turi:
- gebėti montuoti, derinti, reguliuoti ir eksploatuoti mechaninius, pneumatinius, elektrinius bei elektroninius įrenginius ir jų sistemas, montuoti jutiklius, derinti ir reguliuoti sekimo sistemas, eksploatuoti jutiklius ir stebėjimo sistemas, prižiūrimam aukštesnio lygio specialisto montuoti, derinti, reguliuoti ir eksploatuoti valdymo sistemas
- žinoti automatinių mechatroninių sistemų elementus, jų paskirtį, veikimą, saugos darbe reikalavimus
- mokėti dirbti kruopščiai, atidžiai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programą.
Norintiems siekti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikais pramonėje, energetikoje, ryšiuose, transporte ir kitose srityse eksploatuojančiose automatines mechatronines sistemas ar jų mechanines, pneumatines, elektronines ir informacines posistemes.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Visaginas Technology and Business Vocational Education and Training Centre - Elekrenai Public Center of Vosational Training - Vilnius Technology and Buisiness Vocational Training Centre - Alytus Vocational Education Centre - Utena Regional Center of Educational Training - Public Institution Vocational Training Centre in Panevezys

NQF Level: 
4