• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mežzinātne - Bak. studijas

Mežzinātne - Bak. studijas

Course Information

Studiju programmas apraksts:

Studenti apgūst zināšanas meža ekonomiskajos, ekoloģiskajos un sociālajos aspektos, studē mežsaimniecības darbu vadību un organizāciju, iepazīst koksnes tirgu, iemācās kā kopt mežu, lai tas dotu iespējami augstāku ražu un tiktu saglabāta dabas daudzveidība.

Karjeras iespējas:

Absolventi var strādāt valsts AS "Latvijas valsts meži", Valsts Meža dienestā, mežierīcības uzņēmumos, meža resursu izmantošanas, kontroles un pārvaldīšanas organizācijās, konsultatīvā dienestā, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā.

Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā

Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Meža ekoloģija un mežkopība, Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
Obligāta centralizētā eksāmena vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 950 EUR semestrī (2019./20.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežzinātnē