• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj

Course Information

Enoletni maturitetni tečaj je namenjen predvsem tistim, ki uspešno končajo štiriletno srednje strokovno izobraževanje in želijo opraviti maturo ter se vpisati v univerzitetno izobraževanje. Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja 1 leto. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi. Maturitetni tečaj se lahko izvaja v obliki rednega pouka v celoletni organizaciji in v tečajni obliki (strnjen pouk posameznih predmetov). Vanj se lahko vpišejo tisti, ki so uspešno zaključili srednje poklicno, srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, tretji letnik gimnazije, če so (v slednjem primeru) prekinili izobraževanje za najmanj eno leto ali četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi tisti, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj. Vir opisa je spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

1 leto

Provider Information

Provider Name: 
Gimnazija Jesenice
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@gimjes.si
Spletni naslov: http://www.gimjes.si/
Telefon: (+386) 04 580 94 50

Course Locations

Reference Data

Course address:

Trg Toneta Čufarja 1
4270, Jesenice

Course location information:

Slovenija