• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mathematics, Bachelor's Programme

Mathematics, Bachelor's Programme

Course Information

Här lär du dig att förstå den bakomliggande teorin och att omsätta den i praktiken. De två första åren läser du grundläggande och tillämpad mate­matik. För att bredda din kompetens och göra dig mer attraktiv på arbetsmark­naden ingår även programmering i kursutbudet. Integrerat studerar du vetenskapsmetodik samt tränar dig i muntlig och skriftlig kommunikation. Från andra året kan du välja att specialisera dig inom något av följande områden: datalogi, ekonomisk modellering och optimering, lärare i matematik (kombineras med ett extra år pedagogik), matematik, eller teknisk matematik. Alla kurser har nära anknytning till forsk­ning. Våra lärare anses vara bland de allra bästa och får konstant goda omdömen av studenterna. Efter examen kan du arbeta med exempelvis optimering av aktieportföljer eller planering och logistik. Du har också en bra grund för fortsatta studier på masternivå och för ännu mer avancerade uppgifter i industrin.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-19

Provider Information

Provider Name: 
Linköping University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING, liu@liu.se, http://www.liu.se/