• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matematika in fizika (Mathematics and Physics)

Matematika in fizika (Mathematics and Physics)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program Matematika in fizika ima dve študijski smeri: Matematika, Fizika. Študijska smer Matematika ima dva modula: matematika ter matematično izobraževanje, študijska smer Fizika pa ima štiri module: fizika, fizikalno izobraževanje, meteorologija, jedrska tehnika. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program. Študijska komisija Oddelka za matematiko oziroma Oddelka za fiziko kandidatom določi dodatne študijske obveznosti za posamezno smer oziroma modul v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena (15%)
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja matematike ali fizike. Kandidat lahko 40% ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fmf@fmf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fmf.uni-lj.si
Telefon: (+386) (01) 476 6500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jadranska ulica 019, Ljubljana

Course location information:

Slovenija