• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matematik

Matematik

Course Information

Moderne teknologi er bare en af de ting, der er dybt afhængig af det teoretiske arbejde med tal. Uddannelsen lærer dig at tænke abstrakt gennem studiet af de matematiske kerneområder. Du lærer fx om algebra, geometri og differentialligninger.Med en bacheloruddannelse i matematik kan du læse videre på en kandidatudannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for statistik og økonomi i banker og forsikringsselskaber eller i stabsfunktioner i den offentlige sektor.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Matematik er et teoretisk fag, hvor du lærer at løse problemer ved hjælp af tal og symboler.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i matematik skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.Optagelse på Roskilde Universitet:Matematik er et bachelorfag, der læses som en del af en bacheloruddannelse på RUC.For at læse matematik og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på RUC.Optagelse på Syddansk Universitet:For at blive optaget på bacheloruddannelsen i matematik skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. Alle fag skal være bestået.OptagelseUddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Aalborg Universitet (AAU)
Provider Contact Info: 

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04