• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matematiikka ja fysiikka, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Matematiikka ja fysiikka, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Course Information

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon (LuK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset kieli- ja yleisopinnot, ensimmäisenä vuonna suoritettavat yhteiset matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan perusopinnot sekä suuntautumisen mukaan valittavat opinnot, jotka voivat olla fysiikkaa, matematiikkaa, datatiedettä, teoreettista fysiikkaa, biolääketieteen fysiikkaa tai tähtitiedettä. Kandidaatin tutkintoon voi valita myös muita sivuaineopintoja kuten kemiaa, tietojenkäsittelytieteitä tai kauppatieteitä.

Filosofian maisterin tutkinto (FM, 120 opintopistettä) koostuu suuntautumisvaihtoehdon mukaisista syventävistä opinnoista sekä niitä täydentävistä opinnoista. Maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehdot ovat matematiikka, laskennallinen matematiikka ja datatiede, molekyyli- ja materiaalifysiikka, tähtitiede, avaruusfysiikka, biolääketieteellinen fysiikka sekä aineenopettaja.

Aineenopettajan opintoihin sisältyy pääaineopintojen lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) ja toisen opetettavan aineen opinnot (60 opintopistettä).

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Science
Provider Contact Info: 

University of Oulu, Faculty of Science
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
0294 480 000
PL 3000, 90014, OULUN YLIOPISTO
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
Erkki Koiso-Kanttilan katu, Oulu, Finland
P.O. BOX 3000
90014 University of Oulu
Finland
+358 294 48 0000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Luonnontieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opinnot kouluttavat tulevaisuuden ammattilaisia tutkijan, aineenopettajan, datatieteilijän, tähtitieteilijän, fyysikon ja matemaatikon urapoluille. Valmistuneet työskentelevät opetustehtävissä eri koulutusasteilla, tutkijoina, erilaisissa suunnittelu- ja konsulttitehtävissä  sekä asiantuntijoina tutkimuslaitoksissa, teknologiateollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla sekä bio- ja lääketieteiden parissa.

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden kandidaatin tutkinto on monipuolinen matematiikan ja fysiikan peruskoulutus. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat yhteisistä matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan perusopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Toisena opiskeluvuonna opinnot alkavat eriytyä valitun pääaineen – matematiikka tai fysiikka – mukaisesti. Kandidaatin tutkintoon sisältyy erikoistumisopintoja, jotka valmistelevat maisterivaiheen eri suuntautumisvaihtoehtoihin: matematiikka, molekyyli- ja materiaalifysiikka, tähtitiede, avaruusfysiikka, biolääketieteellinen fysiikka, laskennallinen matematiikka ja datatiede sekä aineenopettaja.

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet:

Matematiikan pääaineopiskelija

  • osaa käyttää matemaattista kieltä ja tulkita matemaattista tekstiä ja sen oikeellisuutta
  • osaa kuvata matemaattisia ideoita suullisesti ja kirjallisesti
  • osaa muotoilla keskeiset matemaattiset määritelmät ja tulokset sekä käyttää niitä
  • osaa konstruoida täsmällisiä matemaattisia argumentteja

Fysiikan pääaineopiskelija

  • tuntee fysiikan peruskäsitteet ja perusteoriat ja on valmis laajentamaan ja syventämään tietämystään
  • osaa laskea ja mallintaa fysiikan perusilmiöitä
  • osaa arvioida kriittisesti fysiikan menetelmien soveltamista tieteellisessä tutkimuksessa
  • osaa hankkia tietoa ja laatia yksinkertaisia raportteja fysiikan tieteellisistä tutkimuksista
  • tietää tutkijana tai opettajana toimimiseen liittyvät ammatilliset haasteet  

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU