• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Tutkinnon pääaineena on matematiikka.  Matematiikan kursseilla perehdyt monipuolisesti matematiikan eri osa-alueisiin ja saat mahdollisuuden tutustua sekä koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen että kokonaan uusiin, kiehtoviin aihepiireihin.
Pääaineen opinnot suoritetaan aineenopettajakoulutusta varten suunniteltujen tutkintovaatimusten mukaisesti, jotka osin poikkeavat matematiikan yleisen linjan tutkintovaatimuksista. Osa matematiikan kursseista on erityisesti opettajaksi aikoville suunnattuja.

Muut opetettavat aineet suoritetaan sivuaineiden ja valinnaisten aineiden kokonaisuuksina. Opettajan pedagogisissa opinnoissa tutustut kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvään teoriaan ja perehdyt matematiikan opettamiseen käytännön tasolla Jyväskylän normaalikoulussa.

Lisätietoja matematiikan opiskelusta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Start Date: 
01.09.17
Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science
Provider Contact Info: 

+358 40 805 3136
University of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science
hakijapalvelut@jyu.fi
admissions@jyu.fi
P.O. Box 35
FI-40014 University of Jyväskylä
FINLAND
Survontie 9C, Ylistönrinne campus, Nanoscience center, 3rd floor
40520 Jyväskylä
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Survontie 9 C (Nanoscience center, 3. kerros), 40500, JYVÄSKYLÄ
PL 35 (YN), 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
040 805 3136
014 260 1061

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Koulutuksessa saat laaja-alaisen pätevyyden peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen matematiikan opettajan tehtäviin. Opettajan kelpoisuus muodostuu filosofian maisterin tutkinnosta, joka sisältää matematiikan pääaineopintojen lisäksi muiden opetettavien aineiden opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Koulutus antaa sinulle vankan matemaattisen tietämyksen, jonka lisäksi perehdyt opinnoissa matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyvään teoriaan sekä harjoittelet opettamista ohjaavien opettajien tuella.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Survontie 9 C (Nanoscience center, 3. kerros), 40500, JYVÄSKYLÄ