• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de sociologie

Master of Science in de sociologie

Qualification Information

1. Een diepgaande kennis hebben van theorieën en concepten van één of meerdere deeldomeinen van de sociologie.
2. Maatschappelijke en sociaal-wetenschappelijke vraagstukken vatten en uiteenzetten in sociologische termen, vertalen in sociologische onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria.
3. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling.
4. Kwalitatieve of kwantitatieve data analyseren aan de hand van gevorderde technieken en de resultaten kritisch duiden.
5. Een wetenschappelijk onderbouwde en doordachte argumentatie vormen over maatschappelijke problemen en/of gerelateerde beleidsoplossingen.
6. In staat zijn relevante ontwikkelingen binnen één of meerdere maatschappelijke deeldomeinen op te volgen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7