• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de politieke wetenschappen

Master of Science in de politieke wetenschappen

Qualification Information

1. Een diepgaande kennis hebben van theorieën en concepten van één of meerdere deeldomeinen van de politieke wetenschappen en deze kunnen situeren in het licht van bestaande literatuur.
2. Kennis hebben van en inzicht hebben in het werken van instellingen en processen van besluitvorming en beleidsvoering door voor de politiek relevante maatschappelijke actoren.
3. Maatschappelijke problemen vatten en uiteenzetten in politiekwetenschappelijke termen, vertalen in onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria.
4. Genuanceerd en kritisch reflecteren over beleids- of maatschappelijke ontwikkelingen en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen.
5. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling.
6. In staat zijn relevante ontwikkelingen binnen één of meerdere maatschappelijke deeldomeinen op te volgen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7