• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de medische stralingsfysica

Master of Science in de medische stralingsfysica

Qualification Information

1. Een goede basiskennis bezitten van de medische en biomedische wetenschappen relevant voor het professioneel handelen binnen de context van de medische stralingsfysica.
2. Een grondige theoretische en praktische kennis bezitten van kernfysica, technieken, wettelijke aspecten en ICT relevant voor de medische stralingsfysica.
3. Een goede kennis bezitten van de ethische aspecten van het onderzoek in de medische stralingsfysica.
4. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en ontwikkeling. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven.
5. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen in het vakgebied kunnen verkennen en zich nieuwe inzichten, resultaten en methoden eigen maken.
6. De essentie van een situatie kunnen identificeren en hiervoor een werkend model opstellen. Experimentele en/of theoretische procedures kunnen ontwerpen om hedendaagse problemen rond onderzoek in de medische stralingsfysica te bestuderen en bestaande oplossingen te verbeteren.
7. Zelfstandig experimenten of berekeningen uitvoeren, statistisch verwerken en evalueren met een kritisch-wetenschappelijke houding.
8. In staat zijn om onafhankelijk en met zin voor verantwoordelijkheid beslissingen te nemen rond stralingsbescherming.
9. Inzicht hebben in faalwijze en gevolgenanalyse voor processen in de medische stralingsfysica.
10. De resultaten van eigen onderzoek kunnen rapporteren aan nationale en/of
internationale vakgenoten en aan een breder publiek, zowel schriftelijk als mondeling.
11. In staat zijn om personen in de omgeving bewust te maken van het belang van
stralingsbescherming en kwaliteitscontrole..

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7