• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de maritieme wetenschappen

Master of Science in de maritieme wetenschappen

Qualification Information

1. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in het domein van de maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijfskunde, mede opgebouwd door ervaring vanuit de vervoers- en havenwereld en de juridische praktijk.
2. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om haalbare oplossingen voor concrete bedrijfsgerichte problemen uit te werken en te implementeren.
3. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake haven en vervoer voor te bereiden, te nemen en op te volgen in de brede maritieme, haven- en transportsector.
4. Binnen de grenzen van de eigen competenties een verantwoordelijke rol opnemen in verschillende functies binnen nationale en internationale bedrijven uit de maritieme en havensector.
5. Een kritische persoonlijke positiebepaling ontwikkelen met betrekking tot de interactie tussen haven-vervoer en de samenleving en de impact van deze interactie op maatschappelijke structuren en het functioneren van bedrijven en organisaties correct evalueren.
6. Bedrijfskundige inzichten en hedendaagse ontwikkelingen binnen een geglobaliseerde economie kritisch beschouwen vanuit een ethisch perspectief, met aandacht voor de relevantie van de positie van een manager in de samenleving.
7. Zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker in de maritieme wetenschappen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7