• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de epidemiologie

Master of Science in de epidemiologie

Qualification Information

– De epidemioloog als inhoudelijk expert heeft kennis van de epidemiologie en van de belangrijkste ontwikkelingen in de gezondheidswetenschappen (1);
– De epidemioloog als wetenschapsexpert kan een probleem uit de medische wetenschappen vertalen naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag (2), kan een passende studieopzet kiezen, verantwoorden en uitvoeren (3) en kan empirisch verkregen data verwerken, analyseren, interpreteren en kritisch evalueren (4);
– De epidemioloog als communicator kan de opzet en uitkomsten van empirisch onderzoek presenteren en verbinden met de theorie (5);
– De epidemioloog als samenwerker kan functioneren in een multidisciplinair samengesteld onderzoeksteam (6) en heeft inzicht in de interactie van de epidemiologie als discipline van de gezondheidswetenschappen met de maatschappij (7);
– De epidemioloog als professional heeft een resultaatgerichte en competitieve instelling (8);
– De epidemioloog als levenslang lerende kan verder studeren op een grotendeels zelfgestuurde en zelfstandige manier (9);
– De 9 competenties zijn geoperationaliseerd door de beschrijving van 39 meer specifieke leerdoelen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7