• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de communicatiewetenschappen

Master of Science in de communicatiewetenschappen

Qualification Information

Onderstaande leerresultaten komen bovenop de leerresultaten van de corresponderende ABA.
1. Zelfstandig initiëren, plannen en uitvoeren van fundamenteel en toegepast communicatiewetenschappelijk onderzoek op het niveau van een junior onderzoeker en hierover rapporteren naar een divers publiek (academici, beleidsmakers, media), zowel schriftelijk als mondeling.
2. De verhouding tussen media, communicatie en maatschappelijke context duiden en kritisch evalueren, zowel vanuit een zender- als ontvangerperspectief.
3. Wetenschappelijk verantwoorde oordelen formuleren rond communicatiegerelateerde problematieken op grond van relevante informatie bekomen via de geëigende onderzoeksmethoden.
4. Zelfstandig beleidsplannen concipiëren in verband met communicatiegerelateerde onderwerpen binnen verschillende professionele contexten, zowel binnen een profit als non-profitcontext, zowel binnen een private als overheidscontext.
5. Een communicatiebeleid zelfstandig vertalen naar een operationeel programma en de implementatie ervan op een verantwoordelijke manier organiseren en evalueren.
6. Nieuwe trends in communicatie detecteren en beoordelen vanuit een gespecialiseerde en geavanceerde kennis van en inzicht in medialandschappen (nationaal en internationaal), communicatietechnologieën en de samenleving.
7. Nieuwe evoluties in communicatiewetenschappen detecteren en beoordelen vanuit een gespecialiseerde en geavanceerde kennis van en inzicht in communicatietheorieën en communicatieonderzoeksmethoden.
8. Bij de beroepsuitoefening verantwoordelijksheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische, deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. communicatieproblemen.
9. Efficiënt functioneren binnen multidisciplinaire en internationale werkomgevingen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7