• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de Biomolecular Sciences

Master of Science in de Biomolecular Sciences

Qualification Information

De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1. Een diepgaande theoretische en toepassingsgerichte kennis hebben in de toegepaste immunologie, geavanceerde moleculaire biologie en de structuur en functie van proteïnen.
2. Bio-informatica en bio-statistiek in deze domeinen kunnen toepassen.
3. Over gevorderde praktische vaardigheden beschikken in deze domeinen.
4. Wetenschappelijke informatie verzamelen, kritisch kunnen evalueren en aanwenden om verder te bouwen op reeds verworven kennis.
5. Functioneren als lid van een multidisciplinair team.
6. Eigen onderzoek, gedachten en projectvoorstellen kunnen communiceren en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, aan vakgenoten en een breder publiek.
7. De vaardigheden bezitten om origineel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, op een kritische en creatieve manier.
8. Een wetenschappelijke publicatie kunnen schrijven op basis van resultaten van het eindwerk.
9. Een origineel doctoraatsvoorstel kunnen uitwerken.
10. Bewust zijn van de ethische dimensie in onderzoek en publicaties.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7