• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de actuariële wetenschappen

Master of Science in de actuariële wetenschappen

Qualification Information

1. Zijn in staat om een relevante onderzoeksvraag te formuleren, een onderzoeksplan op te stellen en gepaste onderzoeksmethoden te selecteren; zij kunnen onderzoek uitvoeren op creatieve, zelfstandige, effectieve en correcte wijze en leggen een kritische attitude aan de dag wat betreft de verkregen resultaten.
2. Zijn in staat om hun onderzoeksresultaten en praktische oplossingen voor actuariële vraagstukken te presenteren, op wetenschappelijke wijze, schriftelijk en mondeling.
3. Kunnen methodologie kritisch analyseren, het plan van aanpak voor en gerapporteerde resultaten van actuariële problemen kritisch evalueren. Zij hebben een kritische instelling verworven ten aanzien van assumpties onderliggend bij financiële of actuariële modellen.
4. Engageren zich voor zelfstandig leren en hebben een attitude ontwikkeld gericht op levenslang leren. Zij zijn in staat om nieuwe kennis te verwerven door de gepaste bronnen in internationale wetenschappelijke literatuur te raadplegen.
5. Hebben geavanceerde kennis over een breed gamma van actuariële technieken, hun interrelaties en hun toepassingen.
6. Hebben met betrekking tot de waardering, pricing en risk management van producten
kennis over de verschillen en overeenkomsten inzake ‘finance’ en ‘actuarial science’.
7. Zijn in staat om de meest aangewezen techniek te kiezen en te gebruiken om hiermee
een specifiek actuarieel probleem op te lossen.
8. Hebben kennis over de specificiteiten van de verzekeringsindustrie met betrekking tot
hun business model, rechtsregels, boekhouding en het regelgevend kader.
9. Zijn in staat om de jaarrekening van een verzekeringsmaatschappij te lezen en te
interpreteren.
10. Kunnen handelen als een consultant inzake actuariële aangelegenheden voor
pensioenfondsen, levensverzekeraars en schadeverzekeraars.
11. Hebben kennis over de specifieke aspecten van activiteiten in de levensverzekeringen
en de schadeverzekeringen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7