• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Political Sciences

Master of Political Sciences

Qualification Information

A képzés célja

- az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes,

- a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő,

- a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő,

- az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes,

- az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó,

- az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező

szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára.


a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- az állam intézményrendszerét, alkotmányjogi, közjogi kereteit,

- a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdéseit,

- a kormányzás hatékonyságának feltételeit, modelljeit, gyakorlati kérdéseit,

- a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatait,

- az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitását,

- a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozását,

- a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlatát,

- a szervezeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatait,

- a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdéseit,

- a közigazgatás-fejlesztés, a hatékonyabb működés tervezési, szabályozási, elemzési, mérési összefüggéseit,

- a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok főbb folyamatait,

- az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitását, jogi és közpolitikai korrelációit,

- a kormányzati, gazdaságpolitikai, versenyképességi és innovációs folyamatok nemzetközi tapasztalatait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- a közérdek, a közszolgálati értékrend érvényesítése érdekében az állami feladatokat komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni,

- magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatok ellátására,

- a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelni,

- a kormányzati modelleket, technikákat alkalmazni,

- az államszervezet, az állami működés hatékony változásmenedzsmentjére,

- az állami működést összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is tervezni és szervezni,

- az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezőket komplexen értékelni.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

- kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,

- nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,

- jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség,

- konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,

- problémafelismerő, elemző és megoldó készség,

- intuíció és módszeresség,

- információ feldolgozási képesség,

- a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,

- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

- igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,

- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására,

- empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok jogérvényesítése során.


Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education