• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Philosophy: research master (MPhil)

Master of Philosophy: research master (MPhil)

Qualification Information

1. Een grondige kennis hebben van het recente, ‘state of the art’ onderzoek binnen een welbepaald historisch of systematisch onderzoeksdomein van de filosofie.
2. Zelfstandig een originele onderzoeksvraag formuleren en een aanzet tot antwoord hierop ontwikkelen.
3. Filosofische vraagstellingen, argumentaties en standpunten effectief mondeling communiceren en schriftelijk rapporteren via onderzoekspapers.
4. Op basis van eigen onderzoek een filosofisch standpunt innemen en verdedigen.
5. De betekenis van zijn/haar onderzoek situeren binnen en buiten het eigen vakgebied.
6. Over de intellectuele maturiteit en de vaardigheden beschikken om te functioneren in een professionele academisch-filosofische context.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7