• EQF Home Page Icon

Qualification: master of oral implantology

master of oral implantology

Qualification Information

Dentális implantológia mestere képzése.

A végzett tudása:

-         modern fogmegtartó kezelések, sebészeti eljárások ismerete;

-         mikroszkópos sebészeti technika elméleti ismerete;

-         bölcsességfog-eltávolítás technikáinak ismerete;

-         a coronectomia jelentőségének ismerete;

-         komplikációk felismerése és kezelése;

-         alapvető sebészeti technikák ismerete;

-         varróanyagok típusainak és alkalmazási területüknek ismerete;

-         az implantátumtervezés modern alapelveinek ismerete;

-         a legmodernebb műtéti tervezési eljárások ismerete;

-         a protetikai megoldások formáinak, lehetőségeinek ismerete;

-         preprotetikai sebészeti eljárások ismerete;

-         lebenyképzési technikák, csonttranszplantációs eljárások ismerete;

-         arcüregemelés-technikák elméleti és gyakorlati ismerete;

-         az alveolus prezerváció módozatainak ismerete;

-         a periimplantáris lágyrész management ismerete;

-         a parodontális betegek speciális implantológiai aspektusainak ismerete;

-         az azonnali implantáció és az azonnali terhelés ismerete;

-         a teljes fogatlanság terápiájának ismerete;

-         a periimplantitis kezelésének ismerete.


A végzettek képesek:

-         a fogmegtartó sebészi kezelések indikációinak differenciáldiagnosztikájára, mikrosebészeti eljárások tervezésére, kivitelezésére;

-         bölcsességfog-eltávolítás lehetőségeinek kritikus értékelésére, megfelelő legmodernebb technikák kiválasztására és alkalmazására;

-         a backward planning-elv alkalmazásával az implantológiai beavatkozások tervezésére;

-         sebészeti technikák és varróanyagok kritikus értékelésére és alkalmazására;

-         a legmodernebb szakmai ajánlások és koncepciók alapján, a megfelelő protetikai felépítmény kiválasztására és elkészítésére;

-         az arcüregemelés indikációinak kritikus értékelésére és annak gyakorlati végrehajtására;

-         képesek a kis- és közepes méretű periimplantáris csonthiányok ellátására, saját csontvételi alaptechnikák végrehajtására;

-         periimplantitis modern kezelési alapelvek szerinti végrehajtására.


A megszerezhető végzettség gyakorlásához szükséges attitűd:

-         nyitottság a szakmai továbbképzések formáira, önálló és felelős törekvés a szakmai módszerek fejlesztésére;

-         kooperációra való törekvés, a munkatársakkal való hatékony együttműködésre törekvés és nyitottság;

-         a kompetenciahatárok tiszteletben tartása iránti elkötelezettség, illetve a jogi és etikai határok tiszteletben tartásának elkötelezettsége is;

-         folyamatos önképzés és tanulás iránti elkötelezettség;

-         interdiszciplináris kooperációra és együttműködésre való képesség és elkötelezettség.A megszerezhető végzettség birtokában a szakember autonómiája, felelőssége:

-         munkáját minden körülmények között, minden intézménytípusban felelősen, a szakmai kompetenciát megtartva, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi;

-         felelősséget vállal a betegek életébe, életminőségébe történő beavatkozásokért;

-         a rábízott információkat felelősséggel kezeli, a dokumentációs fegyelmet betartja, a dokumentumokban rögzített adatokért felelősséget vállal, titoktartási kötelezettséget megtartja;

-         kommunikációjáért felelősséget vállal;

-         szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója. 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Szegedi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education