• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Laws in het vennootschapsrecht

Master of Laws in het vennootschapsrecht

Qualification Information

Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten.
1. De Student beheerst de systematiek van het Belgisch vennootschapsrecht.
2. De Student gaat oplossingsgericht om met vennootschapsrechtelijke problemen.
3. De Student kan een door hem gekozen onderwerp onderzoeken en kaderen in het domein van het vennootschapsrecht.
4. De Student kan een onderbouwde mening formuleren in verband met het vennootschapsrecht.
5. De Student kan zijn standpunt communiceren naar vakgenoten.
6. De Student heeft een all-round juridische visie met betrekking tot het vennootschapsrecht.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7