• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Arts Oosterse studies

Master of Arts Oosterse studies

Qualification Information

Opmerking:
De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de „familie‟ van de Oosterse Studies: onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel op levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie.
1.Gevorderde mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium. a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen.
2. Een grondige kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde regio.
3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met complexe vraagstukken uit de historische, culturele en maatschappelijke context.
4. De verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig uitvoeren :
a. onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en toepassen.
b. een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) bronnen omgaan.
c. Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen).
d. de “state of the art” van een onderzoeksvraag bepalen en het eigen onderzoek hierin situeren.
e. Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines kritisch integreren in het onderzoek.
5. Zelfstandig onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op een complexe onderzoeksvraag.
6. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze rapporteren aan vakgenoten en leken.
7. Een ingesteldheid bezitten tot levenslang leren en tot het voortdurend bijsturen van
wetenschappelijk en kritisch denken en handelen

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7