• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Qualification Information

1. Gespecialiseerde kennis bezitten van inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie.
2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van complexe vraagstellingen.
3. Inzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus- maatschappelijke problemen met de actuele multiculturele, multireligieuze en globaliserende wereld.
4. In staat zijn de kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline in te zetten in, en te verdiepen vanuit, de theologische reflectie van de eigen traditie.
5. De kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline beheersen met het oog op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek.
6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch en/of godsdienstwetenschappelijk onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven.
7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten, zowel zelfstandig als in team.
8. Kritisch participeren in reflectie en discussie met betrekking tot de interactie tussen theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij.
9. In ingewikkelde vragencomplexen tot een reflectief en gemotiveerd oordeel kunnen komen.
10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en toepassen binnen de gekozen optie.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7