• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Arts in de beeldende kunsten

Master of Arts in de beeldende kunsten

Qualification Information

1. Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, culturele en artistieke, met aandacht voor actuele en internationale evoluties.
2. Verdiepende kennis en inzicht ontwikkelen in de audiovisuele kunsten, met aandacht voor praktijk en theorievorming.
3. Binnen het artistiek werk onderzoeken opzetten en uitvoeren.
4. Persoonlijke audiovisuele projecten ontwerpen en realiseren en daarbij de eindverantwoordelijkheid dragen.
5. Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover in gesprek gaan met vakgenoten en niet-vakgenoten.
6. Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen.
7. Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media in relatie tot de samenleving.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7