• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Marketing Analytics

Marketing Analytics

Course Information

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukščiausios kvalifikacijos rinkodaros informacijos analizės specialistus, įsisavinusius pažangiausias teorines žinias ir įgijusius analitinius gebėjimus, reikalingus sudėtingų rinkodaros problemų kompleksiniam sprendimui.
Studijų rezultatai:
Baigę studijas programos absolventai pasiekia šiuos studijų rezultatus:
1. gebės abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją;
2. gebės rasti ir analizuoti informaciją iš skirtingų šaltinių;
3. gebės žinias pritaikyti praktikoje ir spręsti problemas dirbant grupėje arba individualiai.
4. gebės analizuoti, apibendrinti ir naudoti vartotojų elgsenos ir rinkodaros srities teorinę informaciją;
5. gebės planuoti ir atlikti rinkodaros srities tyrimus taikant įvairius duomenų rinkimo metodus;
6. gebės analizuoti kiekybinius rinkodaros srities duomenis, naudojant statistinius duomenų analizės metodus;
7. gebės kritiškai įvertinti rinkodaros veiksmus, prognozuoti vartotojų elgseną, ir pagrįsti rinkodaros priemonių tinkamumą konkrečiose verslo situacijose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos yra organizuojamos taikant šias studijų formas: paskaitas, pratybas, seminarus, individualias ir grupines konsultacijas, savarankišką literatūros studijavimą ir uždavinių sprendimą, laboratorinius darbus prie kompiuterio, individualius ir kolektyvinius projektus, baigiamąjį magistro darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema daugumoje dalykų. Studijų rezultatai vertinami: testai, ataskaita (atvejo, situacijos analizės), aktyvumo vertinimas, rašto darbas, kolegų vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų programos apimtis yra 105 kreditų.
Studijų dalykai, suteikiantys rinkodaros žinias ir gebėjimus: Rinkodaros valdymo principai, Vartotojų elgsenos modeliai ir matavimai, Tiekimo grandinės valdymas ir analizė, Integruota rinkodaros komunikacija, Socialiniai tinklai ir Web analizė, Rinkodaros analizės apibendrinimas.
Studijų dalykai, suteikiantys analitikos žinias ir gebėjimus: Tyrimų metodai, Daugiamatė statistika, Duomenų gavyba, Santykių su klientais valdymo sistemos, Prognostinis modeliavimas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijuojantys gali rinktis tris iš šešių pasirenkamuosius dalykus (15 kreditų): Pardavimo valdymas, Strateginis prekės ženklo valdymas, Kokybinių tyrimų metodai, Skaitmeninė rinkodara, Rinkodara sektoriuose, Kainodara
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa dėstoma anglų kalba. Tai taikomojo pobūdžio magistrantūros programa, skirta rinkodaros ir analitinių gebėjimų vystymui. Studijų programa vykdoma moduliniu būdu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education university type

Credits: 

120

Provider Information

Provider Name: 
Vilnius University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-5-2687000 Provider email: rastine@cr.vu.lt Provider URL: http://www.vu.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Master of Marketing
Awarding body:

Vilnius University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-5-2687000 Provider email: rastine@cr.vu.lt Provider URL: http://www.vu.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Universiteto g. 3