• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Markeds- og ledelsesantropologi

Markeds- og ledelsesantropologi

Course Information

Du får indsigt i, hvordan markeder opstår og fungerer, samt hvilke udfordringer det giver ledelsen af virksomheder og offentlige organisationer. Du får også et metodisk grundlag for at udføre undersøgelser, der er rettet mod en forståelse af menneskers værdier, opførsel og sociale mønstre.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i den private sektor og i offentlige institutioner i både Danmark og udlandet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Bacheloruddannelsen, som er engelsksproget, giver indføring i antropologiske teorier og metoder samtidig med en fokusering på de problemstillinger, man finder i erhvervslivet og i organisationer.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i markeds- og ledelsesantropologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er engelsk B og matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)
Provider Contact Info: 

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03