• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Management (Management)

Management (Management)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Z doseganjem temeljnih ciljev visokošolskega študijskega programa bodo študentje razvijali naslednje splošne kompetence: sposobnost analize in sinteze pridobljenega znanja ter predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju managementa, ekonomije in prava v organizaciji in družbi; poznavanje raziskovalnih metod, postopkov in orodij s področja družboslovja ter sposobnost njihove uporabe za reševanje problemov na družboslovnem področju; sposobnost uporabe znanj v praksi s poudarkom na sprejemanju odločitev glede na delovno in življenjsko okolje; razvoj komunikacijskih in retoričnih sposobnosti in spretnosti, sposobnosti predstavitve podatkov in informacij, sposobnost komunikacije v mednarodnem okolju (tj. v vsaj enem tujem jeziku) ob upoštevanju medkulturnih razlik in ob uporabi različnih sodobnih tehnologij; sposobnost samostojnega in timskega dela, samoiniciativnost in kolegialnost do sodelavcev ter lojalnost do delodajalcev in strpno sprejemanje in poštevanje kritik in pripomb; sposobnost kritične presoje informacij, njihov vir in argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč ter upoštevanje stališč drugih; sposobnost kreativnega, inovativnega ter kritičnega mišljenja in sprejemanja odločitev tudi v odnosu do trajnostnega razvoja z vidika organizacije in družbe; sposobnost etične refleksije in zavezanost poslovni etiki pri delovanju v poslovnem okolju in zasebnem življenju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fm-kp.si
Spletni naslov: http://www.fm-kp.si/
Telefon: (+386) 05 610 20 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani ekonomist (VS) - diplomirana ekonomistka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. ekon. (VS)

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 005, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 004, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 005A, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica tolminskih puntarjev 004, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001A, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija