• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (Management and economics in health care)

Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (Management and economics in health care)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu omogoča ekonomsko razumevanje zdravstvene dejavnosti in da znanja o organizaciji zdravstvenih izvajalcev in oblikovanju zdravstvenih sistemov. Študente usposobi za managiranje izvajalcev zdravstvenega varstva in vas opremi z vsemi temeljnimi znanji za to delo. Pridobili boste osnovna znanja o računovodstvu, financah, ravnanju z viri, managerskih orodjih, informatiki in nabavi pri izvajalcih zdravstvenega varstva. Spoznali boste tudi ekonomske analize v zdravstvu, javno-zasebno partnerstvo v zdravstvu, zdravstveno zavarovanje, etiko v zdravstvu, statistiko in ekonometrijo v zdravstvu, demografijo, trženje v zdravstvu in farmakoekonomiko. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan enovit magistrski študijski program z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (ki so po Frascatijevi klasifikaciji: družbene vede, poslovne in upravne vede, naravoslovno-matematične vede, medicinske vede in humanistične vede).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (ki so po Frascatijevi klasifikaciji: družbene vede, poslovne in upravne vede, naravoslovno-matematične vede, medicinske vede in humanistične vede) in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS)
POGOJ ZA VPIS: Končan dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (ki so po Frascatijevi klasifikaciji: družbene vede, poslovne in upravne vede, naravoslovno-matematične vede, medicinske vede in humanistične vede).
POGOJ ZA VPIS: Končan dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečno oceno prve stopnje (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata na dodiplomskem (prvostopenjskem) študijskem programu nad oceno 5,0 daje eno točko (primer: povprečna ocena 7,6 = 26 točk), skupno največ 50 točk).
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa vloži prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor gre za skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu lahko priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih usmeritev, ki dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete programa, ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami. Predmete omenjena Komisija določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ef.uni-lj.si
Spletni naslov: www.ef.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 5892 400

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister poslovnih in ekonomskih ved - magistrica poslovnih in ekonomskih ved
Other Qualification Awarded Term:

mag. posl. in ekon. ved

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 002, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 002, Postojna

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Škalska cesta 007, Slovenske Konjice

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg svobode 011A, Trbovlje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dalmatinova ulica 008, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 017, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 002, Trebnje

Course location information:

Slovenija