• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Management and Control

Management and Control

Course Information

Kurspaket: Management and Control 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom ledning och styrning. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-21

Provider Information

Provider Name: 
Uppsala University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Box 256 751 05 Uppsala, studentservice@uu.se, http://www.uu.se