• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maisterihaku, Tiedeviestintä, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2v)

Maisterihaku, Tiedeviestintä, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2v)

Course Information

TIEMAn opiskelija oppii ymmärtämään sekä tieteen että median toimintatapaa ja kieltä pystyen näin toimimaan välittäjänä tieteen ja median välillä. Koulutus harjoittaa opiskelijoita analyyttiseen ajatteluun sekä perehdyttää heidät välineiden hallintaan, tehokkaaseen tiedonhallintaan, -hakuun ja tiedon tuottamiseen sekä itsenäiseen projektiluonteiseen työskentelyyn.

Kaksi vuotta kestävä maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Ohjelman suorittanut valmistuu filosofian maisteriksi, jolla on jatko-opintokelpoisuus.

Suomessa ainutlaatuisen maisteriohjelman toteuttaa Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta. Päävastuun koulutuksen toteuttamisesta kantavat informaatiotutkimuksen sekä aate- ja oppihistorian oppiaineet. TIEMAn opetuskieli on suomi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Humanities
Provider Contact Info: 

University of Oulu, Faculty of Humanities
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
0294 483233
PL 1000, 90014, OULUN YLIOPISTO
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
Erkki Koiso-Kanttilan katu
FI-90570 Oulu, Finland
P.O Box 1000
FI-90014 UNIVERSITY OF OULU, Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Tieteen, tutkimuksen ja teknologian yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys kasvaa jatkuvasti. Samalla kasvaa suuren yleisön ja päättäjien tarve saada ajanmukaista ja ymmärrettävässä muodossa esitettyä tietoa tieteestä. Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla asiantuntijoita, jotka hallitsevat tieteestä tiedottamisen ja tieteen popularisoinnin. Koulutuksessa yhdistyvät tieteellisen tiedon hallinta ja käytännön viestintätaidot.

Tiedeviestinnän maisteriohjelma kuuluu Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelmaan, jossa on maisterivalinnassa seitsemän hakukohdetta. Hakukohde on samalla tulevan tutkintosi pääaine.

 • Aate- ja oppihistoria
 • Arkeologia
 • Historia
 • Informaatiotutkimus
 • Kulttuuriantropologia
 • Saamelainen kulttuuri
 • Tiedeviestintä

Kaksivuotisessa tiedeviestinnän maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Maisterintutkinnon suoritettuasi

 • tunnet oman pääaineesi teoreettisen keskustelun perusulottuvuudet ja osaat hyödyntää keskustelua käytännön toiminnan jäsentämisessä ja tulkitsemisessa sekä tarvittaessa välittää tietoa muille
 • erotat tieteellisen ajattelun arkiajattelusta ja kykenet tarvittaessa itsenäisesti tuottamaan uutta tieteellistä tietoa
 • pystyt haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä osaat toimia asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä
 • pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa
 • tunnet mahdollisten sivuaineidesi perusteet ja pystyt seuraamaan ja tulkitsemaan aineiden kehitystä ja niiden yhteiskunnallista merkitystä
 • osaat viestiä äidinkielellä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alasi että alan ulkopuoliselle yleisölle
 • kykenet omalla alallasi kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU