• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maisterihaku, Suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Maisterihaku, Suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on akateeminen oppiaine, jossa tutustut suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oulun yliopistossa oppiaineen painoaloja ovat sosiolingvistiikka tutkimuskohteenaan erityisesti pohjoiset itämerensuomalaiset kielimuodot, suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus ja kognitiivinen semantiikka.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin.

Suomen kielen opiskeluusi kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihisi liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Humanities
Provider Contact Info: 

University of Oulu, Faculty of Humanities
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
0294 483233
PL 1000, 90014, OULUN YLIOPISTO
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
Erkki Koiso-Kanttilan katu
FI-90570 Oulu, Finland
P.O Box 1000
FI-90014 UNIVERSITY OF OULU, Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kielistä, kulttuureista, kirjallisuudesta ja viestinnästä sekä näihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä.

Tutkinto-ohjelmassa on kuusi hakukohdetta. Hakukohde on samalla tutkintosi pääaine.

 • Englantilainen filologia
 • Germaaninen filologia
 • Kirjallisuus
 • Ruotsin kieli
 • Saamen kieli (pohjois- tai inarinsaame)
 • Suomen kieli

Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Pääaineopintojasi täydennät valitsemillasi sivuaineopinnoilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi.

Maisterintutkinnon suoritettuasi

 • tunnet oman pääaineesi teoreettisen keskustelun perusulottuvuudet ja osaat hyödyntää keskustelua käytännön toiminnan jäsentämisessä ja tulkitsemisessa sekä tarvittaessa välittää tietoa muille.
 • erotat tieteellisen ajattelun arkiajattelusta ja kykenet tarvittaessa itsenäisesti tuottamaan uutta tieteellistä tietoa.
 • pystyt haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä osaat toimia asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.
 • pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa.
 • tunnet omien sivuaineidesi perusteet ja pystyt seuraamaan ja tulkitsemaan aineiden kehitystä ja niiden yhteiskunnallista merkitystä.
 • osaat viestiä äidinkielellä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alasi että alan ulkopuoliselle yleisölle.
 • kykenet omalla alallasi kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU