• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maisterihaku, Kulttuuriantropologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Maisterihaku, Kulttuuriantropologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Antropologia on tieteenala ihmisistä kulttuurisina olentoina. Se jakaantuu kulttuuriantropologiaan, arkeologiaan, bioantropologiaan ja lingvistiseen antropologiaan. Oulun yliopistossa näistä voi opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa pääaineina, bioantropologiaa arkeologian yhteydessä.

Kulttuuriantropologiassa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien vuorovaikutusta sekä poliittista-, uskonto-, ympäristö- ja soveltavaa antropologiaa. Koulutus valmistaa tutkijan ammattiin ja antaa erikoistumisesta riippuen valmiudet tehtäviin kulttuurialalla, tiedotusvälineissä, taloudessa, museoissa sekä hallinnossa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Humanities
Provider Contact Info: 

University of Oulu, Faculty of Humanities
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
0294 483233
PL 1000, 90014, OULUN YLIOPISTO
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
Erkki Koiso-Kanttilan katu
FI-90570 Oulu, Finland
P.O Box 1000
FI-90014 UNIVERSITY OF OULU, Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut historiasta, kulttuureista, viestinnästä. Tutkinto-ohjelmassa on maisterivalinnassa seitsemän hakukohdetta. Hakukohde on samalla tulevan tutkintosi pääaine.

 • Aate- ja oppihistoria
 • Arkeologia
 • Historia
 • Informaatiotutkimus
 • Kulttuuriantropologia
 • Saamelainen kulttuuri
 • Tiedeviestintä

Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Pääaineopintojasi täydennät valitsemillasi sivuaineopinnoilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi.

Maisterintutkinnon suoritettuasi

 • tunnet oman pääaineesi teoreettisen keskustelun perusulottuvuudet ja osaat hyödyntää keskustelua käytännön toiminnan jäsentämisessä ja tulkitsemisessa sekä tarvittaessa välittää tietoa muille
 • erotat tieteellisen ajattelun arkiajattelusta ja kykenet tarvittaessa itsenäisesti tuottamaan uutta tieteellistä tietoa
 • pystyt haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä osaat toimia asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä
 • pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa
 • tunnet omien sivuaineidesi perusteet ja pystyt seuraamaan sekä tulkitsemaan aineiden kehitystä ja niiden yhteiskunnallista merkitystä
 • osaat viestiä äidinkielellä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alasi että alan ulkopuoliselle yleisölle
 • kykenet omalla alallasi kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU