• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maatilatalouden osaamisala

Maatilatalouden osaamisala

Course Information

Maatilatalouden osaamisala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskella omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan maatalousalalla tarvittavia tietoja ja taitoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita kokonaisuuksia myös muista osaamisaloista, kuten kennel-, turkis- ja metsäalalta. Opiskelusta yli puolet on käytäntöä; opinnoissa työskennellään oikeissa töissä pellolla, navetassa, konehallilla, metsässä tai rakennuksilla. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön oppimista ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi.

Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjän on lisäksi suoritettava pakollisena osana maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen.

Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

  • maaseutuyrityksen yritystoiminnan suunnittelu
  • peltokasvien viljelytöiden tekeminen ja viljelyn suunnittelu
  • metsän uudistustöiden ja
  • nuoren metsän hakkuutöiden tekeminen
  • maatalouskoneiden käyttäminen ja huoltaminen
  • maaseutuyrityksen rakennustyöt
  • tuotantoeläinten hoitaminen ja eläintuotteiden tuottaminen

Valinnaisissa opinnoissa voi erikoistua maatalouskoneiden korjaamiseen tai metsien hyödyntämiseen. Oppimisympäristöinä ovat opetusmaatila, yhteistyötilat (esim. automaattilypsytilat) sekä työssäoppimispaikat

Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen sekä suunnitellaan parhaat tavat hankkia osaamista.

Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä kuitenkin edistää hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto työn henkisen ja fyysisen kuormituksen johdosta. Lisäksi erityisesti eläintenhoidon alalla myös erilaiset allergiat (esim. eläin- ja pölyallergiat) voivat olla este alalla työskentelylle.

Koulutus Kpedun verkkosivuilla

Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Kpedu Instagramissa: @kpedufi

Koulutusvideo: Maaseutuyrittäjäksi (maatilatalous) Kannuksessa

Opiskelijatarina: Maatalousalan perustutkinto (maatilatalous)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 vuotta

Start Date: 
15.08.17
Credits: 

180 ECVET competence points

Provider Information

Provider Name: 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
Provider Contact Info: 

PL 21, 69101, KANNUS
hakijapalvelut@kpedu.fi
Ollikkalankatu 3, 69101, KANNUS
044 725 0624

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Maaseutuyrittäjä
Qualification awarded description:

Those who have completed the qualification may work as farmers, rural entrepreneurs, agricultural machinery entrepreneurs, animal attendants, fur farmers, farm relief workers, in the agricultural supply trade and as entrepreneurs or employees in enterprises providing farm relief, manpower, machinery, bioenergy and landscaping services.

The role of agriculture is to produce and process products and services of plant and animal origin and from nature and to make these available for consumers and industry. In addition, farms produce raw materials for the forestry industry and alternative sources of energy. A wide variety of business activities have sprung up alongside traditional agriculture. Farms are specialising, focusing and/or diversifying their activities. More and more agricultural professionals work in parallel occupations, which support and expand the traditional agricultural sector.

Those who have completed the Vocational Qualification in Agriculture have extensive basic skills and an overview of agriculture and rural entrepreneurship. They know how to use and service the machinery and equipment of their field properly. They are familiar with factors influencing the growth of plants and with the basics of species-specific animal care and behaviour. They operate in a cost-conscious manner and are aware of the basics of entrepreneurship. They work in a safe, co-operative and environmentally conscious manner.

Rural Entrepreneurs who have completed the Study Programme/Competence Area in Agriculture know how to attend to farm animals, practise methodical forestry, serve customers or use and design their enterprise¿s production technology and function as construction developers, depending on their choices.

Rural Entrepreneurs who have completed the Study Programme/Competence area in Agricultural Technology make use of information technology in production planning and monitoring. They work in assignments relating to production technology.

Animal Attendants who have completed the Study Programme/Competence Area in Animal Husbandry breed and attend to animals in animal husbandry enterprises. They have extensive knowledge of the vital functions, nutrition, health care and hereditary characters of animals. They are capable of setting up an animal husbandry enterprise or of working as animal attendants on a farm, as farm relief workers, in domestic animal parks, zoos, research institutes, veterinary surgeries and in other animal-related enterprises. Candidates taking the Study Programme/Competence Area may specialise in farm animal care or small animal care.

Fur Farmers who have completed the Study Programme/Competence Area in Fur Farming comply with acts, decrees, codes of ethics and certification criteria relating to their field. They know how to handle and attend to animals according to the requirements of the species. They are familiar with the basics of breeding. They are familiar with various production facilities solutions, equipment and machinery. They have the opportunity to work as independent fur farmers, employed animal attendants and farm relief workers, workers in feed mixing plants and skinning centres and as leather sorters in auction rooms.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ollikkalankatu 3, 69101, KANNUS