• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maataloustieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Maataloustieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Maataloustieteiden kandiohjelman opinnoissa perehdyt maatalous- ja puutarhaelinkeinon toimintaedellytyksiin ja verkostoihin. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat

 • avomaalla ja kasvihuoneessa viljeltävien ruoka-, rehu- ja koristekasvien ominaisuudet ja viljelytekniikka
 • kasveja vioittavat taudit ja tuhoeläimet sekä niiden leviämiseen vaikuttavat tekijät
 • kasvinjalostus ja biotekniikka sekä genomiikka
 • maaperän vaikutukset pelto- ja puutarhakasvien kasvuun ja satoon
 • maan tuottokyvyn ylläpito
 • kotieläinten jalostus ja biotekniikka sekä lajinmukainen ruokinta
 • kotieläintuotannossa käytettävä teknologia ja tuotantoeläinten hyvinvointi 
 • bioenergian tuottaminen ja energian käyttö
 • tuotannon ympäristövaikutusten hallinta
 • luonnonvara- ja ympäristötehokkuuden parantaminen
 • tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja edistäminen
 • viljelykasvien, kotieläinten ja maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen
 • maatalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät sekä maatalouspolitiikan periaatteet ja vaikutusmekanismit

Lisätietoa sisällöstä löydät Maataloustieteiden kandiohjelman Abi-infosivuilta: www.helsinki.fi/maataloustieteet/maataloustieteiden_hakukohde/

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Provider Contact Info: 

+358 2941 24140
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
P.O. Box 62
00014 University of Helsinki
Finland
02941 24140
PB 62, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PL 62, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Haluaisitko oppia soveltamaan uusinta tietoa ja teknologiaa viljelykasvien ja kotieläinten kestävään tuotantoon? Tai ymmärtää miten biotekniikkaa ja automaatiota voidaan hyödyntää ruoan- ja energiantuotannossa?  Löydä oma alasi ja tule opiskelemaan Maataloustieteiden kandiohjelmaan, niin saat valmiudet kasvaa asiantuntijaksi näillä tärkeillä aloilla!

Maataloustieteet soveltavat biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti. Tulevaisuuden ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ruoantuotanto ja muu pelto- ja puutarhabiomassojen käyttö biotaloudessa perustuu tutkittuun tietoon. Ohjelma sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita löytämään ratkaisuja näihin tulevaisuuden suuriin kysymyksiin!

Näillä biotalousaloilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia osaajia, joille Suomessa yliopistotasoista koulutusta tarjoaa vain Helsingin yliopisto!  

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

 • tunnet maatalous- ja puutarhatuotannon keskeiset teoriat ja käsitteet sekä osaat kuvata tuotannon edellytykset ja haasteet
 • osaat arvioida tuotannon kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia
 • osaat kuvata maatalous- ja puutarha-alan kehityssuuntia ja yhteiskunnallista merkitystä
 • sinulla on perusvalmiudet vuorovaikutukseen ja viestintään, kriittiseen ajatteluun ja argumentaatioon, projektityöskentelyyn, ongelmanratkaisuun sekä kansainvälistymiseen
 • osaat hankkia ja tulkita oman  alasi tieteellistä tutkimustietoa ja esittää sitä suullisesti ja  kirjallisesti
 • sinulla on hyvät valmiudet  syventää osaamistasi valitsemassasi maisterivaiheen opintosuunnassa  (kasvintuotantotiede, kotieläintiede, agroteknologia, maatalousekonomia  tai maaperä- ja ympäristötiede).

Lisätietoa opiskelusta löydät Maataloustieteiden kandiohjelman sivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/maataloustieteiden-kandiohjelma